top of page
Search

เมื่อรถมาสด้าถูกใช้ในงานศิลปะศิลปินภาพถ่ายนาม Rankin นำรถ Mazda มาใช้ในผลงานศิลปะของตัวเองที่ชื่อว่า “Serenity” ถ่ายทอดความสงบเงียบจากทั้งเส้นสายดีไซน์ของตัวรถ และความรู้สึกต่อ Mazda 3 เมื่อแรกเห็น ขนาดที่ว่าหมุนหักหน้ารถไปอีกทิศ ยังคงฟอร์มของดีไซน์ไว้ได้หมดจดครบถ้วน


พบกับข้อเสนอสุดพิเศษของ Mazda 3 ได้ที่ มาสด้า ไทยธาดา ลพบุรี m.me/MazdaThaithadaLopburi


Writer : Tryn Pools.

--

Mazda Thai Thada Lopburi

มาสด้าไทยธาดาลพบุรี พร้อมบริการคุณตลอดเวลา

Inbox : m.me/MazdaThaithadaLopburi

Website : www.mazdathithadalopburi.com

สาขาท่าศาลา ลพบุรี : 036780786


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page